Drogi Użytkowniku!

Prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep FabrykaRowerowa.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych w Sklepie Fabryka Rowerowa jest CWKD Spółka z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436935, NIP 5492434390, nr REGON 122687560, ul. Żwirki i Wigury 25, 32-600 Oświęcim
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie;
 • Realizacja Twoich zamówień;
 • Marketing bezpośredni;
 • Przesyłanie Newslettera.
Podstawa przetwarzania:
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku gdy sam na to zezwolisz;
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
  analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych:
 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu;
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.
Możliwość cofnięcia zgody:
 • w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
   dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia;
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości;
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji Sklepu;
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

-Firefox
-Chrome
-Safari
-Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.
Nasz Sklep wykorzystuje wtyczki powiązane z Google i Facebook, umożliwiające zapisywanie Twoich odwiedzin i ruchu w Sklepie i przyporządkowywanie ich do danych konkretnego użytkownika tych serwisów w celach marketingowych. Aby zapoznać się z dokładnymi zasadami zbierania i przetwarzania danych przez Google i Facebook zobacz ich politykę prywatności:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • dostawca płatności;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
  udostępnienia im danych.
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Wszelkie informacje uzyskasz kontaktując się z naszym zespołem drogą mailową pod adresem fabrykarowerowa@gmail.com

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło